Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất nội dung, chương trình Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 8/1/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các nội dung quan trọng khác. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 2/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đánh giá, xếp loại đối với Đảng bộ huyện năm 2019; nghe báo cáo kết quả  bầu Trưởng thôn, bản, khu phố; tổng hợp về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghe và cho ý kiến về Dự thảo báo cáo chính trị (lần 3) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 2/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 cần bám sát Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xác định rõ việc, rõ mô hình, đảm bảo triển khai 10 nội dung trong Nghị quyết; Chương trình hành động cần thể hiện nổi bật chủ đề công tác năm 2020 của huyện “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; duy trì tốc độ phát triển kinh tế và xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới”; bên cạnh nội dung bổ sung thêm bảng biểu, số liệu cụ thể để xác định rõ mục tiêu phấn đấu như giảm tỷ lệ hộ nghèo và các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nội dung các bài phát biểu, phóng sự, trang trí khánh tiết, bố trí thời gian hợp lý, xây dựng kết cấu nội dung chương trình phù hợp, đảm bảo Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, chu đáo.

Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp bằng tâm huyết, trí tuệ thể hiện tư duy mang tính đột phá đối với lĩnh vực mình được phân công phụ trách, báo cáo cần thể hiện rõ các giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu phấn đấu; Văn phòng Huyện ủy tiếp tục cập nhật nội dung văn kiện của tỉnh; Tiểu ban Văn kiện tiếp tục tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện Dự thảo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)