Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi bộ cơ quan khối vận tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 17/3, Chi bộ cơ quan khối vận đã tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ cơ quan khối vận đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động của chi bộ được nâng lên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; có trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong công tác lãnh đạo thực hiện chuyên môn, chi bộ khối đã tập trung lãnh đạo các tổ đảng, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động tham mưu, thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải phóng mặt bằng; tham gia phối hợp đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và chế độ chính sách cho người có công.v.v. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên biệt theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức.  Trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, chi bộ luôn thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; luôn giữ tốt mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú để theo dõi và nắm bắt tình hình đảng viên tham gia sinh hoạt đảng tại thôn khu. Hàng năm 100% đảng viên đều được cấp ủy thôn khu nhận xét tốt; 100% công chức trong khối xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ cơ quan khối vận phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành 98% trở lên các chỉ tiêu phong trào thi đua theo Nghị quyết Đại hội của từng tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; tỷ lệ tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên hàng năm tăng từ 2% trở lên.v.v.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi bộ cơ quan khối vận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Chi bộ cơ quan khối vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát và phàn biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; duy trì và nhân rộng phong trào “dân vận khéo”, các mô hình điển hình tiên tiến; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạy động các mô hình từ quản ở cộng đồng dân cư; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm nắm tình hình, tư tưởng trong nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19; đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và huyện về đích nông thôn mới.

Đại hội bầu Chi ủy khóa IV

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Chi ủy khóa IV gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ cơ quan khối vận nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)