Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng năm 2023

Ngày 30/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng năm 2023.

Tại lớp bồi dưỡng, 88 học viên là cán bộ chi đoàn, đoàn viên ưu tú các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện được truyền đạt những chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam – Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của  Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Cùng đó là các nội dung liên quan đến lịch sử cách mạng địa phương: Khái quát Lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà; Tình hình và chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đầm Hà.

Giảng viên truyền đạt chuyên đề

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đoàn viên thanh niên hiểu rõ ý nghĩa, giá trị to lớn về lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và của huyện Đầm Hà trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ đó tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng và phát huy truyền thống cách mạng trong thời gian tới.

                                                                            Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)