Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bổ sung các tuyến điểm và các sản phẩm du lịch của huyện vào Đề án phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh

Sáng ngày 20/4/2020, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong chương trình công tác tháng 4/2020. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 63/TB-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về yêu cầu quản lý toàn diện đối với việc quản lý, sử dụng các loại vật liệu san nền phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2010-2020 và Phương án cho thuê trự sở Huyện đoàn cũ.

Đại biểu tham gia ý kiến

Các ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung như cần bổ sung thêm các tuyến, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện vào Đề án phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh; chỉ tiêu sử dụng đất đến hết năm 2020, điều chỉnh tăng thêm quy hoạch sử dụng đất hợp lý và lộ trình sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện…

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề Phòng Văn hóa và Thông tin cần bổ sung các đảo, tuyến điểm có tiềm năng du lịch, các sản phẩm du lịch như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, dự án làng văn hóa dân tộc Dao tại Quảng An vào Đề án phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh; chủ trì xây dựng Đề án làng nghề chế biến củ cải, xây dựng tổ chức lễ hội hoa cải trong thời gian tới. Đối với báo cáo thực hiện kết luận 63 của UBND tỉnh đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát lại khối lượng san nền các dự án trên địa bàn; Phòng KT-HT rà soát lại nhu cầu dự kiến khối lượng vật liệu san nền trong 5 năm tới để đề xuất trữ lượng khai thác phù hợp. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện một cách chính xác để báo cáo tỉnh, điều chỉnh tăng thêm quy hoạch sử dụng đất hợp lý; cập nhật đất khoáng sản đề bổ sung vào quy hoạch; đề xuất tỉnh đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu để lập quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021-2030; các xã, thị trấn cần tập trung điều chỉnh biến động đất đai và tổng hợp nhu cầu đăng ký biến động đất đai để báo cáo huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà