Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bộ Chỉ Huy Quân sự Tỉnh rút kinh nghiệm công tác tăng gia sản xuất năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 22/5/2019, tại Ban chỉ huy quân sự Huyện Đầm Hà, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tăng gia sản xuất năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019. Tham dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Công tác hậu cần nói chung, công tác tăng gia sản xuất nói riêng của các đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh. Trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã duy trì, thực hiện tốt nền nếp, chế độ quy định của ngành hậu cần, xây dựng tương đối đầy đủ các loại văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo hướng dẫn và quy định của ngành. Các đơn vị cũng đã đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội, chủ động khai thác các nguồn kinh phí đưa vào ăn thêm cho bộ đội bình quân từ 7.000-12.000 đồng/người/ngày. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp, kho quân trang dự bị động viên… cũng được củng cố, mua sắm bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Kết quả tăng gia sản xuất của một số đơn vị đã đáp ứng đủ 30-50% nhu cầu rau xanh cho ăn thường xuyên tại bếp ăn của bộ đội. Công tác quản lý đất quốc phòng thực hiện đúng quy định. Các đơn vị chủ động khai thác nguồn ngân sách địa phương để đầu tư sở chỉ huy, hệ thống kho, chỉnh trang cảnh quan doanh trại, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, các đơn vị đều thực hiện nghiêm nền nếp chế độ quân y, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, quân số khỏe, thường xuyên đạt 98,7% trở lên.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu những ưu điểm và tồn tại trong năm qua và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác hậu cần, tăng gia sản xuất trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Hậu cần quân đội là một mặt công tác quan trọng, có liên quan trực tiếp đến sức mạnh chiến đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ ổn định, vững chắc, là giải pháp then chốt, quan trọng, vừa có ý nghĩa thiết thực trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài. Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Đ/c yêu các đơn vị chủ động xây dựng mô hình tăng gia sản xuất phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất đạt hiệu quả cao, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, vệ sinh, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.

                                                                   Tiến Cường – TTTT&VH