Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

BHXH – Hội LHPN huyện ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2020 – 2025

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ngày 2/11, BHXH và Hội LHPN huyện Đầm Hà đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2020 – 2025. Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo và cán bộ hai cơ quan.

Theo đó hai bên sẽ tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT nhằm vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân tự nguyện, tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia BHYT” và nhân dân tham gia BHXH tự nguyện gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hộ gia đình đối với hệ thống ngành dọc từ huyện tới cơ sở. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT ; góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện. Phối hợp giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và kiến nghị của hội viên phụ nữ và Nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phối hợp vận động nguồn lực xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện chung tay đóng góp , hỗ trợ việc tham gia BHXH tự nguyện, hỗ trợ hoặc mua tặng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thêm mức đóng cho hội viên phụ nữ, người có thu nhập thấp, người nghèo, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. Xây dựng mạng lưới đại lý thu trong đó tổ chức hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Lễ ký kết

Qua chương trình phối hợp góp phần phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội đến cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân. Vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tích tham gia và chấp hành các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời hỗ trợ cho hội viên phụ nữ và những người có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện năm 2020 đến năm 2025.

                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)