Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2021

Chiều ngày 24/9, tại Trung tâm Chính trị, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh (QP-AN) huyện đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho cán bộ đối tượng 4 năm 2021. Đến dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong đợt này, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – an ninh (QP-AN) huyện đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng với 75 học viên tham gia. Các học viên đã được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của luật Quốc Phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP-AN, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 75 học viên tham gia viết bài thu hoạch, trong đó 7 học viên đạt loại giỏi, 68 học viên đạt loại khá. Ban tổ chức lớp học đã khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các học viên xuất sắc

Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)

Trả lời