Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị (lần thứ 4) trình Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXV

Ngày 7/2, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị (lần thứ 4) trình Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXV.

Đảng bộ huyện Đầm Hà là đơn vị được tỉnh lựa chọn thực hiện Đại hội điểm. Huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện đến các chi, đảng bộ cơ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ và thống nhất thực hiện đúng mục đích, yêu cầu của công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể; thành lập 4 tiểu ban gồm tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết và tiểu ban tổ chức phục vụ. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức Đại Hội cho cấp ủy các chi, đảng bộ theo đúng kế hoạch, hướng dẫn và quy định của Trung ương, của tỉnh và huyện; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Đảng.

Các đại biểu tham gia ý kiến về dự thảo văn kiện

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy ủy đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ hơn về: bố cục, nội dung, đánh giá kết quả, các chỉ tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020; phương hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ đột phá, những chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục tham gia ý kiến cụ thể, trực tiếp vào dự thảo văn kiện để văn phòng tiếp thu, tổng hợp. Liên quan đến kịch bản tăng trưởng, cần xem xét, điều chỉnh lại một số chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người; bám sát các nhóm chỉ tiêu dự thảo văn kiện Đại hội của tỉnh; điều chỉnh bố cục nội dung quan điểm, định hướng phát triển, nhóm giải pháp phù hợp theo hướng dẫn của tỉnh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời