Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với xã Đầm Hà

Chiều ngày 6/3/2019, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đầm Hà về kết quả công tác năm 2018, thực hiện Kết luận số 116-KL/HU ngày 02/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 12/12/2018 của Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2018, Đảng ủy xã đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch và cùng kỳ, tổng giá trị thu nhập đạt 215,9 tỷ đồng, tăng 0,38% so KH. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực,  xã tập trung nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới và triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu; Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm sâu so với kế hoạch huyện giao. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,2 triệu đồng.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện trả lời các ý kiến, đề xuất của xã

Tại buổi làm việc, xã Đầm Hà đề nghị huyện tiếp tục đôn đốc các sở, ngành của tỉnh cho ý kiến đối với việc quy hoạch một số khu nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã, sớm đầu tư hệ thống nước sạch ra thôn Sơn Hải; hàng năm cân đối bố trí ngân sách hỗ trợ đối với các xã đã về đích NTM để thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt NTM nâng cao; hoàn thiện vỉa hè đường Đầm Hà – Đầm Buôn… Các đề xuất, kiến nghị của xã đã được lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trực tiếp trả lời.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Đảng ủy, chính quyền, nhân dân xã Đầm Hà đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị năm 2019 xã cần quan tâm động viên nhân dân phát triển kinh tế, tập trung vào nuôi trồng thủy sản, khuyến khích nhân dân phát triển sản phẩm OCOP của xã, vận động người dân đi lao động tại các khu công nghiệp; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm và dịch vụ. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên trên bờ, trên biển; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tập trung giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn xã; tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà