Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Quảng Tân

Ngày 7/3 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc  với Đảng ủy xã Quảng Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; thực hiện kết luận số 117-KL/HU ngày 02/02/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy; nhiệm vụ giải pháp năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 20- NQ/TU ngày 12/12/2018 của Huyện ủy.

Theo báo cáo của xã Quảng Tân, năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền,  MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã đã chủ động bám sát chỉ đạo của huyện, yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xã đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết của trung ương, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; tập trung triển khai các nội dung Nghị quyết 19, Đề án 25. Về phát triển kinh tế- xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt cao như tổng thu ngân sách đạt 9,755 tỷ đồng, giá trị ngành trồng trọt 20,58 tỷ đồng, ngành chăn nuôi đạt 17,57 tỷ đồng…Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí chương trình xây dựng NTM, tập trung vào tiêu chí môi trường, cải tạo cảnh quan môi trường; hoàn thành tiêu chí để đề nghị đưa thôn Tân Thanh ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; hình thành các mô hình kinh tế tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ….Kết quả năm 2018, kinh tế của xã tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Về thực hiện các kết luận số 117 của Thường trực Huyện ủy, xã đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong đó mở rộng quy mô và sản xuất  các sản phẩm nông nghiệp sạch gắn với việc bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả đề án 25, chương trình xây dựng NTM…

Sau khi nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các ban, ngành, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Quảng Tân tiếp thu ý kiến bổ sung vào chương trình thực hiện năm 2019. Đồng thời thống nhất đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng thực hiện có hiệu quả của xã trên các lĩnh vực công tác.  Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý  xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, mâu thuẫn nội bộ khu dân cư. Công tác kiểm tra, giám sát, còn có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí Thư Huyện ủy kết luận

Từ thực tế đó, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh xã Quảng Tân tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nắm tình hình, tư tưởng quần chúng nhân dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, vệ sinh ATTP, thực hiện các dự án, chương trình. Tiếp tục thực hiện công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành. Về phát triển kinh tế- xã hội cần tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện để duy trì các chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ tìm đầu ra cho nông sản hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển các sản phẩm Ocop.  Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa. Đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.

CTV.Minh Hải