Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện chương trình công tác tháng 11, ngày 30/11 Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, cho ý kiến về một số nội dung, chương trình công tác thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đánh giá tình hình công tác năm 2018 với những kết quả nổi bật: huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả bằng nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, sáng tạo nên đã tạo được sự đồng thuận cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 21/23 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 19-NQ/HU ngày 05/12/2017 đã đề ra. Về xây dựng hệ thống chính trị:Công tác tư tưởng, niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng lên; việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, được nhân dân đánh giá cao.Tổ chức thành công chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Quyết liệt chỉ đạo, thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh, huyện về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo nguồn kế cận; bổ nhiệm phân công bố trí cán bộ trên cơ sở rà soát tổng thể, căn cứ vào năng lực, chuyên môn của cán bộ. Thống nhất chương trình và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; qua đó đã kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế để kịp thời xử lý và chấn chỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nắm bắt, định hướng kịp thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện tốt. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Trong phát triển kinh tế – xã hội: Cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, một số chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ, như: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 9,2%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 18,9%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,1%. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2018 có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 14 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn (vượt mục tiêu 04 thôn); một số sản phẩm OCOP đã từng bước triển khai được thị trường đón nhận, tiêu thụ tốt. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, số nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tăng so với cùng kỳ, trong đó có những tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn FLC, CJ, TMS, TNG. Công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng. Công tác giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,68%, hộ cận nghèo còn 5,55%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, Giáo dục, y tế có nhiều đổi mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì ổn định. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn cấp huyện năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2018, Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2019; Công tác chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021; Đề án phát triển du lịch huyện Đầm Hà giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 07 – NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018 và công tác tổ chức cán bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm, an ninh quốc phòng  năm 2018, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp tục bổ sung một giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, hoàn thiện nội dung báo cáo để trình kỳ họp Ban chấp hành cuối năm. Về Đề án phát triển du lịch huyện Đầm Hà giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 đồng chí đề nghị cơ quan chuyên môn cần tổ chức tham vấn để hoàn thiện Đề án, hình hành quy hoạch, ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch, đề xuất các cơ chế có thể triển khai, tập trung thu hút đầu tư, phát huy giá trị văn hóa,  đặc trung vùng miền, ưu tiên phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, tăng cương đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ các HTX trên địa bàn huyện xây dựng dự án phát triển du lịch, phát triển đội ngũ hướng dẫn viên, tích cực quảng bá thu hút du khách tới tham quan trải nghiệm tại Đầm Hà. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy và các đơn vị tiếp thu ý kiến để sớm hoàn thiện các báo cáo, nội dung, chương trình công tác đề ra.

                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)