Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019

Ngày 23/3, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng.

Theo báo cáo của Huyện ủy Đầm Hà, trong quý I/2019 trong điều kiện kinh tế xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trong huyện, nên quý I huyện đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương; bám sát Nghị quyết số 14 – NQ/TU ngày 4/12/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 20 – NQ/HU ngày 12/12/2018 của Huyện ủy. Huyện đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, công tác dân vận, tiếp tục tinh giản bộ máy biên chế ; thực hiện thống nhất chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế đã tập trung chỉ đạo phát triển dịch vụ gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ; du lịch”. Tiến độ gieo trồng cây vụ Xuân đến 15/3/2019 ước đạt 2.247, bằng 122,5 % CK; Trong chăn nuôi đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, trên địa bàn huyện không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm; Công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi đang được triển khai quyết liệt tại các xã, thị trấn; huyện trồng được 42,49 ha rừng; Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 1.289 tấn; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,9%, công nghiệp, TTCN tăng 4,4%. Công tác hỗ trợ, đồng hành cùng Doanh nghiệp, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, thiết thực, an toàn, công tác quản lý tổ chức Lễ hội đầu xuân được trú trọng, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích, làm rõ kết quả đạt được trong quý I, bàn các giải pháp triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các xã cùng cao, công tác giảm nghèo, GPMB, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đặc biệt là dịch tả lợn châu phi; triển khai thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến độ triển khai các dự án phát triển sản xuất, dự án phát triển du lịch, công tác kiểm tra, giám sát, tình hình tư tưởng nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo. Các đại biểu đã nghiên cứu, bồ sung các giải pháp vào Kế hoạch thực hiện kết luận số 386 – KL/TU ngày 8/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; Cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách báo hiểm xã hội; Báo cáo các nội dung Thường trực Huyện ủy được ủy quyền giải quyết theo quy định tháng 3/2019; Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TU ngày 9/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiên các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I. Song bên cạnh đó đồng chí Bí thư Huyện ủy nêu một hạn chế trong xây dựng nông thôn mới đối với 2 xã Quảng Lợi và Quảng An cần vào cuộc quyết liệt hơn, một số sự án triển khai trên địa bàn công tác GPMB còn chậm; diễn biến dịch bệnh rất phức tạp tuy nhiên một bộ phận người dân, chính quyền cơ sở vẫn chủ quan, lơ là, chưa quyết liệt trong công tác tuyên truyền và triển khai khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi; việc tham mưu, đề xuất thực hiện các công trình dự án của một số xã, ngành chưa thực sự chủ động dẫn đến chậm tiến độ. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, đồng chí đề nghị tập trung hoàn thiện, ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 386 – KL/TU ngày 8/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cần rà soát quy chế đặc biệt là các quy chế mới sẽ được ban hành cũng như hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy chế về khung tiêu chí đánh giá cán bộ, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; quy chế điều động, luân chuyển cán bộ, bố sung thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã; Tăng cường công tác kiểm tra; giám sát; thanh tra; có giải pháp triển khai chương trình tiếp công dân của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy; Tập trung thực hiện kết luận sau giám sát, thanh tra của các ngành, tỉnh; Tăng cường vai trò giám sát của Thường trực HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; Tăng cường truyền thông, giáo dục chính trị, tư tưởng công tác dân vận của hệ thống chính trị, triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, huyện và đề án về phát triển văn hóa, con người Đầm Hà. Về phát triển kinh tế cần có giải pháp riêng trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng An, tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản; các khu nông nghiệp công nghệ cao, tuyên truyền ra mắt mẻ tôm giống đầu tiên của tập đoàn Việt Úc tại xã Tân Lập; Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch; GPMB các công trình, dự án trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính đặc biệt là triển khai quyết định của Chính phủ về văn hóa công sở; phân công giúp đỡ các hộ thoát nghèo, vận động xã hội hóa xóa nhà tạm cho hộ nghèo; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường. Trong công tác an ninh quốc phòng cần quan tâm đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch mới. Về kết quả thực hiện thông báo số 1215 – TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát công tác giao, cho thuê, xử lý, thu hồi đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản giao cho hộ gia đình, cá nhân, đồng chí đề nghị các đồng chí Ban Thường vụ huyện ủy theo dõi, nắm tình hình chung trên địa bàn huyện, giao cho cơ quan Thanh tra – Kiểm tra, tổng hợp, tham mưu, rà soát, nắm tiến độ thực hiện, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của UBND huyện, tháng 4 Ban Thường vụ huyện ủy sẽ nghe và cho ý kiến, quan điểm chỉ đạo. Đối với Báo cáo quy mô, hình thức, tiến độ thực hiện dự án được triển khai năm 2019 từ nguồn 70% hỗ trợ ngân sách tỉnh, đề nghị UBND huyện bổ sung, công khai thiết kế chi tiết, tư liệu để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, giám sát.

                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)