Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về kịch bản phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 trong trạng thái bình thường mới

Ngày 25/2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về kịch bản phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 trong trạng thái bình thường mới và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021 – 2030), kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025). Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và chủ đề công tác năm “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”, UBND huyện xây dựng kịch bản phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 trong trạng thái bình thường mới theo từng quý. Trong đó xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ phát triển kinh tế năm 2021 tăng trên 16%, tăng 13% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, tăng 8,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng tăng 18,9%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,3% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 180,1 tỷ đồng, bằng 141,7% dự toán tỉnh giao; tăng 53,5% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về một số chỉ tiêu, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cơ bản thống nhất với nội dung kịch bản phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 trong trạng thái bình thường mới. Đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, tiếp tục rà soát lại các chri tiêu, giải pháp, điều chỉnh, bổ sung phù hợp; xây dựng các phương án mở, xác định chiến lược lâu dài; cập nhật, bổ sung kế hoạch của tỉnh, huyện; bổ sung các nhóm giải pháp liên quan đến thu hút đầu tư, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Đối với nội dung tổ chức thực hiện đề nghị các xã, thị trấn xây dựng chi tiết, cụ thể kịch bản phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Đề án trồng cây ăn qua tập trung giai đoạn 2021 – 2025; đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân và Tết Nguyên đán 2021; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; báo cáo kết quả kiểm tra tại Đảng bộ xã Quảng Tân; báo cáo các nội dung Thường trực Huyện ủy được ủy quyền giải quyết theo quy định trong tháng 2/2021 và công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)