Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Ngày 14/12, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để cho ý kiến vào một số nội dung quang trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Đề án và Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025; Đề án và Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020 và chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2021. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/HU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện; báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội …

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục bổ sung về số liệu, căn cứ pháp lý, định hướng ngành nghề; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục để trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đối với Đề án và Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025 đồng chí đề nghị các ban Đảng, các cơ quan chuyên môn phối hợp với Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, thành lập tổ công tác, tổ thực hiện Đề án, bám sát vào mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, cập nhật các nội dung, rà soát các tiêu chí, sớm hoàn thiện nội dung Đề án. Về nội dung các báo cáo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)