Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đánh giá kết quả 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021

Chiều ngày 28/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động trong 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà đã bám sát sự chỉ đạo của Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các phòng ban, các tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng và đạt được những kết quả tích cực: về công tác tín dụng, đến 30/9/2021 ngồn vốn là 247.208 triệu đồng, tăng 10.713 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2020; tổng dư nợ thông qua 13 chương trình tín dụng đạt 246.898 triệu đồng, với 3.836 hộ vay, qua 109 tổ tiết kiệm vay vốn, tăng 10.774 triệu đồng so với năm 2020. Chất lượng tín dụng ngày càng được duy trì ổn định, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các Hội, đoàn thể, Ban giảm nghèo các xã thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, khống chế nợ quá hạn phát sinh, thực hiện tốt công tác thông báo, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, góp phần giảm nợ quá hạn. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại trung tâm, đến ngày 30/9 chỉ tiêu huy động đạt 50.231 triệu đồng, tăng 7.098 triệu đồng so với đầu năm, đạt 104%KH năm. Tổng dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội đến 30/9: 246.118 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,7%/tổng dư nợ, tăng 10.743 triệu đồng so với đầu năm 2021.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung thảo luận, trao đổi, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và các đề xuất, kiến nghị để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện ghi nhận kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2021, đồng chí đề nghị trong 3 tháng cuối năm Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn và lãi tồn đọng. Tập trung tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội mới đến các đối tượng thụ hưởng. Tăng cường tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm để tạo nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các xã thị trấn tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn xã, thị trấn.

                                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)