Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 13/10, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì  hội nghị.

Trong 9 tháng, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Tỉnh, chính quyền địa phương; thực hiện tốt chức năng, vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện; chủ động tham mưu cho UBND huyện gắn tín dụng chính sách với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; phân bổ và điều chỉnh kịp thời kế hoạch tín dụng năm 2023 cho UBND các xã, thị trấn; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trong 9 tháng, tổng nguồn vốn thực hiện đạt 331,005 tỷ đồng; tăng 20,52% so với cùng kỳ. Doanh số cho vay đạt 91,510 tỷ đồng với trên 1.248 lượt khách hàng vay vốn, bằng 105,1% so với cùng kỳ. Doanh số thu nợ đạt 61,267 tỷ đồng. Tổng dư nợ  đạt 330,533 tỷ đồng với 13 chương trình tín dụng. Dư nợ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ đạt 25,909 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm dư nợ duy trì 15 tỷ đồng; cho vay vùng dân tộc thiểu số miền núi theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND tỉnh đạt 33,480 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được nâng lên. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với các Hội, đoàn thể, Ban giảm nghèo cấp xã thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn, khống chế nợ quá hạn phát sinh; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các tổ đôn đốc thu hồi nợ tại các xã, thị trấn; thực hiện hồ sơ xử lý rủi ro kịp thời; không có nợ quá hạn.  Hoạt động cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội được thực hiện hiệu quả với tổng dư nợ ủy thác 329,533 tỷ đồng; mô hình tổ chức, hoạt động của 107 Tổ tiết kiệm và vay vốn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Việc chấp hành quy định của Tổng giám đốc về thực hiện những nội dung công khai tại điểm giao dịch xã, công khai thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn vay; huy động tiền gửi tiết kiệm.v.v.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đề nghị: Ban đại diện HĐQT Ngân Hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện liên quan đến tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt là các văn bản mới: Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ “về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù”, Văn bản hướng dẫn số 7399/NHCS-TDNN ngày 12/9/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH “về việc hướng dẫn rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú”…Thực hiện tốt kế hoạch về chỉ tiêu tín dụng được giao; quan tâm cân đối, phân khai kịp thời các nguồn vốn hỗ trợ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động khách hàng để huy động vốn, huy động tiền gửi tiết kiệm; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo, đối tượng chính sách; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)