Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở huyện tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 18/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị,; Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; quyết liệt, đồng bộ, triệt để các chủ trương, biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid 19, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị . Thực hiện tổ chức sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân; tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố đảm bảo chất lượng, kết quả 100% thôn, bản, khu phố bầu đúng phương án dự kiến. Huyện đã tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo yêu cầu, tiến độ, dân chủ theo đúng quy trình, quy định, dân chủ trong Đảng được mở rộng, 100% các đơn vị đều bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội; Đảng bộ huyện trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân, giải quyết đơn thư của công dân. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính xếp loại xuất sắc, đứng thứ 3 toàn tỉnh.

HĐND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện; tổ chức 5 kỳ họp chuyên đề; bất thường điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2020; tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11; giải quyết kiến nghị sau giám sát; quyết nghị một số Nghị quyết quan trọng.

UBND huyện chủ động xây dựng chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường tổ chức đối thoại; tổ chức tiếp công dân; giải quyêt đơn thư khiếu nại của nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư.

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết đơn thư, giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân hoàn thành chiến dịch “Đầm Hà – 30 ngày đêm”, GPMB đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp kịp thời kiện toàn, bổ sung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp được quan tâm, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC được chú trọng. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy , nhân dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất, hoa màu trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,15%.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân những hạn chế và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện_ Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021: tăng cường nắm tình hình cán bộ đảng viên, nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban chỉ đạo QCDC từ huyện tới cơ sở tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết đơn thư và các vụ việc tồn đọng; Quan tâm lắng nghe đối thoại với nhân dân giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc về đất đai; Thực hiện tốt quy chế dân chủ theo pháp lệnh số 34 và Nghị định số 149 NĐ/CP về quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc;  tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng dịch covid 19, giữ vững địa bàn an toàn.

                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)