Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo 35 huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 16/7, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 huyện; các xã thị trấn đã chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai rộng khắp. Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký và đội ngũ cộng tác viên đã thường xuyên nêu cao tinh thần, trách nhiêm, phát huy hiệu quả của hệ thống mạng xã hội; thành lập và duy trì các kênh thông tin để kịp thời chia sẻ những thông tin tích cực, gương tốt, việc tốt, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt, nghiên cứu, dự báo tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, huyện, địa phương tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tích cực vào thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện 6 tháng đầu năm 2021.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng chống dịch covid – 19, tuyên truyền kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch covid – 19 của tỉnh trên diện rộng. Chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo. Quan tâm lựa chọn, kiểm soát chặt chẽ nội dung các thông tin đăng tải, chia sẻ, bên cạnh đó cần kịp thời xử lý các thông tin xấu, quan điểm sai trái trên các trang mạng xã hội. Quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, các vụ việc, vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

                                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)