Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ quý IV

Ngày 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã chỉ đạo cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện xong việc sáp nhập địa giới hành chính xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân; sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn xã; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn. Kinh tế duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.432 tỷ đồng, đạt 66,6% KH, tăng 9,5% CK. Giá trị sản xuất Công nghiệp, TTCN, XD đạt 794 tỷ đồng bằng 68% KH tăng 3,5% CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu Dịch vụ đạt 1.044 tỷ đồng, bằng 67,4% KH, tăng 2,2% so với CK. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 67,763 tỷ đồng, bằng 109,7% dự toán tỉnh giao, bằng 93.17% so với dự toán huyện giao, tăng 63% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Huyện đứng thứ 3 toàn tỉnh về chỉ số cài cách hành chính; chỉ số SIPAS xếp thứ 4 toàn tỉnh; chỉ số DGI xếp thứ 6 toàn tỉnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,22%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm quý VI năm 2020

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; phân tích các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, thu chi ngân sách, đầu tư công.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, đơn vị cần tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện tốt ”nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; tăng cường các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu về thu ngân sách; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2026; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; quan tâm công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm chio người dân; đẩy mạnh phát triển du lịch, phát động “Người Đầm Hà đi du lịch Quảng Ninh, Người Đầm Hà đi du lịch Đầm Hà”. Trong công tác xây dựng Đảng: tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên mới; tập trung hoàn thành các chương trình kiểm tra giám sát trước ngày 30/11/2020; tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; chủ động triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)