Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bài phát biểu của đồng chí Vũ Văn Phú tại hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

BÀI PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XD NTM, ĐÔ THỊ VĂN MINH” VÀ
TỔNG KẾT 15 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN
DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ (NĂM 2018)

(của đồng chí Vũ Văn Vhú – Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện)

Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể Hội nghị.

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018) và tổng kết 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2018) diễn ra đúng vào dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đang tổ chức các hoạt động chào mừng hướng về kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên huyện Đầm Hà (28/10/1948 – 28/10/2018). Nhân dịp này thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa các vị đại biểu.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Dựa trên quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách với những nội dung cơ bản đó là: “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển”, quan điểm đó đã thực sự trở thành sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị; làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại huyện Đầm Hà đã đem lại hiệu quả thiết thực trên mọi mặt của đời sống xã hội. Các tiêu chí xây dựng làng văn hóa gắn với 5 nội dung lớn của cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, phát huy ý thức tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư để phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gìn giữ thuần phong mỹ tục, nâng cao ý thức của mọi người sống và làm việc theo pháp luật, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện đã thực sự phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân. Cuộc vận động đã gắn kết thực hiện nhiệm vụ của các ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp, nhiều phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hành tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, đưa công tác khuyến nông khuyến ngư đến tận hộ gia đình, khu dân cư, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần cho nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, diện mạo kinh tế xã hội huyện nhà ngày càng khởi sắc. Nhận thức về ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của Ngày hội trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân được nâng cao, tạo được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia trong cộng đồng xã hội. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, tác động tích cực đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh để huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia Ngày hội.

Điều đó được thể hiện thể hiện qua những kết quả tích cực phát triển kinh tế – xã hội của toàn huyện:
+ Kinh tế duy trì nhịp độ phát triển, dự báo cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị có nhiều tiến bộ, khởi sắc (Dự án sản xuất giống và nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính của công ty Cổ phần Thủy sản Việt – Úc tại xã Tân Lập đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang tiến hành thực hiện giai đoạn 2).
+ Hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, các dự án, công trình trọng điểm như: Kè bờ sông Đầm Hà giai đoạn 2; điện chiếu sáng khu cơ quan, cầu nội thị; vườn hoa phố Minh Khai, ngã 5 khu tượng đài Hà Quang Vóc, hệ thống vỉa hè, cống thoát nước một số tuyến phố, các công trình giao thông, thủy lợi… đã và đang hoàn thành đưa vào sử dụng.
+ Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên huyện Đầm Hà diễn ra sôi nổi; an sinh xã hội được quan tâm chăm lo ( đến hết năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,61%, toàn huyện còn 577 hộ nghèo, bằng 5,51% số hộ dân trên địa bàn; Năm 2018, Ước thực hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,42% (358 hộ); Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,09% (219 hộ) ).
+ Việc thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” được chỉ đạo quyết liệt (giảm 5 điểm trườn, sáp nhập trường THCS và Tiểu học Đại Bình; thành lập cơ tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức CTXH cấp huyện; 76/76 thôn, bản, khu phố thực hiện nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; Hợp nhất một số cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm BDCT, UBKT Huyện ủy – Thanh tra huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy – Phòng Nội vụ,; sắp xếp, chuyển đổi mô hình hoạt động đối với một số đơn vị sự nghiệp,….).
+ Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, năm 2018 dự kiến có thêm 3 xã đạt chuẩn, đến năm 2020 phấn đấu 9/9 xã đạt chuẩn, huyện Đầm Hà đạt huyện nông thôn mới. Năm 2017 có 2 xã đã ra khỏi diện 135 (Quảng Lợi và Quảng An).
+ Chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; đời sống của nhân dân nhiều mặt được cải thiện và nâng cao; diện mạo của huyện có nhiều khởi sắc.
Những kết quả nêu trên đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng của việc thực thi hiệu quả chính sách đoàn kết toàn dân, thể hiện ý chí, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần làm thay đổi bộ mặt quê hương.

Thay mặt lãnh đạo Huyện, Tôi xin nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích mà phong trào hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” của huyện đã đạt được trong thời gian qua. Biểu dương những tập thể và cá nhân được khen thưởng ngày hôm nay Những kết quả đó đã góp phần cùng toàn Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị những năm qua và là động lực để chúng ta thực hiện thắng lợi trong những năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể Hội Nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thấy rằng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc chưa kịp thời; chưa phát huy được tinh thần chủ động, tham gia tích cực của nhân dân vào các định hướng, chủ trương phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh, của huyện; Sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình, trang trại, gia trại quy mô nhỏ; hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thu mua, chế biến chậm phát triển nên việc phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung gặp nhiều khó khăn. Việc xây dựng các điển hình tiên tiến chưa thực sự đi vào chiều sâu; công tác vệ sinh môi trường nông thôn còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ chưa thật sự ổn định…

Để triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24 đã đề ra, đó là: Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 9/9% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới; thị trấn Đầm Hà đạt đô thị loại IV. Vì vậy, tại Hội nghị này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân trong toàn huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; về vai trò, tác dụng và cách thức tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải là người đi đầu thực hiện cuộc vận động, từ đó làm lan tỏa những nền nếp kỷ luật tốt, tác phong làm việc khoa học, lối sống giản dị, tiết kiệm, ý thức cao trong giữ gìn vệ sinh môi trường tới từng ngõ xóm, nơi mình sinh sống; khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, sự đồng thuận cao trong nhân dân và đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hai là, nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hằng năm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực; tuyên truyền về truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức, phát động, qua đó biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện Cuộc vận động ở khu dân cư.

Ba là, Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra. Phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, động viên nhân dân đóng góp công sức, kinh phí cho việc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, giữ vệ sinh môi trường. Tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt vai trò tự quản; phát huy dân chủ ở cơ sở, tinh thần tương thân tương ái, xây dựng đời sống mới ngày càng tiến bộ, no ấm hơn. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết để phấn đấu, cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết. Đoàn kết để cùng phát huy các phong trào VHVN, TDTT và xây dựng huyện Đầm Hà văn minh giàu đẹp.
– Tiếp thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Duy trì và phát huy hiệu quả mô hình Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và các chức danh kiêm nhiệm khác.
Bốn là, phát huy, nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế, tham gia xây dựng xã hội, giữ gìn an ninh trật tự có hiệu quả, để ngày càng có nhiều những gương điển hình tiên tiến, gương gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong cộng đồng dân cư.
Năm là, Cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể tích cực hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng khối Đại đoàn kết tại các thôn, khu dân cư; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu.
– Thưa các đồng chí.
Với những chủ trương sát đúng, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng của mỗi đơn vị, gia đình và cá nhân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của huyện sẽ thu được những kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Một lần nữa Tôi xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.