Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

100% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tính đến ngày 6/5, đã có 35/35 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 308 – KH/TU ngày 4/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch 166 – KH/HU của Huyện ủy Đầm Hà về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chi, đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị về văn kiện, về nhân sự đảm bảo theo đúng quy trình. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội được quan tâm, các hoạt động tuyên truyền, cổ động thông qua hệ thống thông tin, loa truyền thanh; tuyên truyền trực quan qua hình ảnh, băng rôn, khẩu hiệu, trong, ngoài hội trường, trước và trong Đại hội được các chi, đảng bộ triển khai  thực hiện trang trọng chu đáo. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Tân

Huyện đã lựa chọn Đảng bộ xã Tân Bình và xã Dực Yên để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, trong các ngày 05-06/3/2020 và 10-11/3/2020. Cùng với 2 đơn vị tổ chức Đại hội điểm, đến nay 100% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đánh giá cho thấy các đơn vị đã chủ động bám sát nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 166-KH/HU ngày 08/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ thị trấn Đầm Hà

Việc xây dựng văn kiện trình Đại hội được các chi, đảng bộ cơ bản được chuẩn bị chu đáo, có tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước khi trình Đại hội. Nội dung văn kiện bám sát theo đề cương hướng dẫn, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ bản đánh giá đúng vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn Đầm Hà

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Quảng An nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất cao theo quy trình theo hướng dẫn. Chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới đảm bảo về tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ theo hướng dẫn.

Thời gian tiến hành Đại hội được bố trí phù hợp, đảng viên dự Đại hội khá đầy đủ, thái độ nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, thể hiện trách nhiệm trong thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới. Chương trình làm việc của Đại hội đảm bảo theo hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch bám sát nội dung, chương trình, có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với diễn biến của Đại hội. Bầu cử Ban chấp hành, bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội đảm bảo cơ cấu, đủ số lượng chỉ một lần bầu với tỷ lệ phiếu cao, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đủ số lượng phân bổ. Việc bầu cử thực hiện đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, thực hiện kiểm phiếu bằng phần mềm tại Đại hội đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời.

Cùng với tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã cơ bản hoàn tất sẵn sàng cho ngày cho ngày trọng đại.

                                                   Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)