Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Tân Lập tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 3/3/2023, HĐND – UBND – UB MTTQ xã Tân Lập tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tham gia ý kiến vào Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lập đến năm 2030. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, trưởng Ban Công tác Mặt trận; hiệu trưởng các trường học và nhân dân trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Tân Lập đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung xin ý kiến về 9 nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vấn đề thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác phát triển quỹ đất; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; vấn đề về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và vấn đề về hộ gia đình sử dụng đất. Đơn vị tư vấn cũng đã trình bày Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lập đến năm 2030.

Đơn vị tư vấn trình bày Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lập đến 2030.

Đóng góp ý kiến về dự thảo Luất Đất đai (sửa đổi) và Quy hoạch của xã, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Theo đó, các đại biểu đã cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai và Quy hoạch của xã, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề như: những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn, nhất là các vấn đề về đối tượng cho tặng đất đai, giá đất,quy định cụ thể về quy hoạch và xóa quy hoạch treo, điều chỉnh giá đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Đại biểu dự hội nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023, thời gian vừa qua, UBND xã đã có kế hoạch về tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh của xã, tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở xã và tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn; đồng thời đăng tải nội dung kế hoạch lên cổng thông tin của xã để mọi người dân biết và tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các thôn trên địa bàn xã tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên để mọi người dân được biết và đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để Luật đất đai (sửa đổi) khi được triển khai, thực hiện sẽ đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng và vì lợi ích Nhân dân.

Ý kiến phát biểu của người dân

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Quy hoạch chung của xã nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai.

Quốc Nghị