Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng Tân đón nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 12/1/2023, xã Quảng Tân đã tổ chức Lễ công bố QĐ công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đến dự có đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân xã.

Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân luôn xã Quảng Tân đã đoàn kết với sự quyết tâm thực hiện, năm 2017 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hàng năm, Đảng bộ và nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đến năm 2020 xã đạt NTM nâng cao. Sau hơn 12 năm xây dựng NTM, xã Quảng Tân không ngừng đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt. Phát huy truyền thống đoàn kêt và những kết quả đạt được, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của của tỉnh, huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Tân tiếp tục thi đua xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Xây dựng NTM kiểu mẫu, xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thu nhập đầu người tăng 1,68 lần so với năm 2017, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí cũ. Trong thời gian thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã Quảng Tân đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh, của huyện. Đảng bộ và nhân dân trong xã đã nỗ lực cố gắng, sự ủng hộ chung sức của nhân dân đã tạo nên sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế đã hình thành nhiều mô hình sản xuất, dự án ứng dụng công nghệ cao, Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ; giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, Truyền thống văn hóa, nếp sống văn minh nông thôn được giữ gìn; ý thức của người dân về môi trường được nâng lên thông qua các hoạt động vệ sinh môi trường thường xuyên, tạo cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp. Hệ thống chính trị được củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động; quốc phòng – an ninh giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, bộ mặt nông thôn ngày thêm đổi mới, tinh thần của nhân dân phấn khởi tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Tân đạt được trong thời gian qua và yêu cầu thời gian tới xã Quảng Tân cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng NTM, nâng chất các tiêu chí của NTM kiểu mẫu hướng tới xây dựng xã đạt nông thôn mới thông minh, quản lý và phát huy hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng đã đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, ứng dụng chuyển đổi số vào các lĩnh vực của đời sống như sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai có hiệu quả chương trình OCOP. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; xây dựng và bảo vệ môi trường cảnh quan khu vực nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn xã được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tặng quà tết cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà