Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng Tân: Chi trả tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi cho người dân

Ngày 18/10/2019,  xã Quảng Tân đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

Toàn xã có 247 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, 2.009 con lợn nái, lợn thịt và lợn con buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng là 49.361kg. Trong đợt 1 này, có 157 hộ chăn nuôi bị thiệt hại được chi trả với số tiền hỗ trợ là 1.852.994.000 đồng. Đây là những hộ dân đầu tiên ở xã được nhận tiền hỗ trợ theo quy định, số tiền chi trả cho các hộ dân bị thiệt hại được cấp từ nguồn dự phòng ngân sách của huyện. Các hộ chăn nuôi bị thiệt hại còn lại sẽ được xã chi trả tiền hỗ chợ vào đợt 2 sau khi danh sách hỗ trợ được huyện phê duyệt.

Các hộ dân nhận tiền hỗ trợ để kịp thời khôi phục chăn nuôi

Việc chi trả tiền hỗ trợ nhằm giúp cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã kịp thời khôi phục và ổn định sản xuất chăn nuôi. Đối với những hộ đã nhận tiền hỗ trợ, xã tiếp tục khuyến cáo bà con đưa một số đối tượng chăn nuôi mới, như gia cầm, thủy cầm vào chăn nuôi để phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

          Quốc Nghị – trung tâm TT&VH Đầm Hà