Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng Lâm cần có giải pháp khai thác hiệu quả lợi thế trong phát triển lâm nghiệp

Sáng ngày 9/3/2022, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện Kết luận số 47-KL/HU ngày 6/2/2021 của BTV Huyện ủy; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và triển khai Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân; sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND- UBND huyện, sự phối hợp của các phòng ban, sự chỉ đạo, sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy và điều hành linh hoạt của chính quyền nên tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì, các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch được triển khai đồng bộ. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ổn định. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so CK; thu ngân sách trên địa bàn đạt 102,3% KH, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,082 triệu đồng/người/năm. Công tác xây dựng đảng được tăng cường; chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai tích cực. Các hoạt động văn hóa, TDTT được duy trì, công tác xã hội được chú trọng quan tâm, An sinh xã hội được đảm bảo, tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện tốt; an ninh chính trị, TTATXH ổn định, quốc phòng được giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100%. Hệ thống, tổ chức bộ máy ổn định hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tư tưởng các tầng lớp nhân dân ổn định, tình hình dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát tốt.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, xã Quảng Lâm xác định một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 85%; tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 4% trở lên so với đảng viên toàn đảng bộ. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 10% (đạt 32,45 tỷ), lâm nghiệp tăng 10% (đạt 98,89 tỷ), thủy sản tăng 20% (đạt 78 triệu), chăn nuôi tăng 15% (đạt 9,315 tỷ), thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp tăng 10% (đạt 5,39 tỷ), thu nhập khác tăng 5% (đạt 45,465 tỷ),  thu ngân sách trên địa bàn đạt 100% so kế hoạch huyện giao. Thu nhập bình quân đạt 61,5 triệu triệu/người/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,5%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 75 % trở lên) phấn đấu trồng 100% diện tích sau khai thác…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều đánh giá cao những kết quả mà xã Quảng Lâm đã đạt được trong năm 2021, đồng thời thảo luận, tham gia ý kiến liên quan đến một số vấn đề về phát triển sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách; công tác xây dựng Đảng, xây dựng NTM, quản lý đất đai, lao động việc làm…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà xã Quảng Lâm đã đạt được trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị thời gian tới, xã Quảng Lâm cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covi-19. Đối với thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện chủ đề công tác năm của huyện, Đảng ủy xã Quảng Lâm cần quan tâm đến chất lượng việc ban hành các NQ, KH triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã và chi bộ trực thuộc; tập trung chỉ đạo, triển khai các nội dung mà huyện đã có chủ trương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư; quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn cho phát triển đảng viên ở các chi bộ; chỉ đạo chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, bầu cử trưởng thôn, bản, đại hội đoàn thanh niên, cựu chiến binh cấp xã; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao vai trò của đảng ủy viên, cán bộ trong nắm tình hình, tuyên truyền, quán triệt chủ trương của đảng. Về phát triển kinh tế xã cần có giải pháp khai thác hiệu quả lợi thế trong phát triển lâm nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất rừng, tập trung mở rộng diện tích cây quế; cần tăng số lượng đàn gia súc, gia cầm và quan tâm đến phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và người dân; quan tâm phát huy vai trò của xã trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác rà soát, đề xuất KH sử dụng đất hàng năm và quản lý quy hoạch; tăng cường giám sát địa bàn và kịp thời phát hiện những phát sinh để xử lý theo quy định; tăng cường quản lý rừng, PCCC rừng. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu về xã hội như giáo dục, y tế, giới thiệu việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, khai thác cớ hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư trên địa bàn. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các đơn vị trong công tác tiếp, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân; đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời