Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Ngày 16/8, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138) xã Quảng An đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hội nghị Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân năm 2023. Tới dự có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Những năm qua, với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Quảng An đã phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt nhiều két quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật được đẩy mạnh. Các tổ chức quần chúng, lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở không ngừng được củng cố, nâng chất hoạt động. Công tác phối hợp giữa các thôn, các tổ chức, đoàn thể được tăng cường. Lực lượng Công an và Quân sự xã luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ vững xã an toàn về an ninh trật tự. Các mô hình phòng, chống tội phạm được nhân rộng và phát huy hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác trên toàn xã như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới.v.v. Tiêu biểu: duy trì hiệu quả hoạt động của 11 đội dân phòng, 11 tổ hoà giải ở các khu dân cư; kiện toàn mô hình ‘Tự quản về an ninh trật tự” tại 11/11 thôn, 3/3 nhà trường với trên 110 thành viên tham gia; ra mắt mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống lại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại ngày hội, Công an xã Quảng An cũng đã tọa đàm, lắng nghe ý kiến của nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Quảng An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, xã Quảng An cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực, tự giác hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Phát huy vai trò của người có uy tín, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, người có chức sắc trong cộng đồng dân cư vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đảng viên họ đạo, giáo dân thực hiện tốt phương châm sống “Tốt Đời, Đẹp Đạo”, “Kính Chúa, Yêu Nước”, tích cực tham gia có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần quan trọng xây dựng xã Quảng An đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 và xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân dịp này, đã có 3 tập thể và 4 cá nhân được khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Đại diện lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)