Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng An tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân

Ngày 21/2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng An về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2022, xã Quảng An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Xã đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã; duy trì sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã cử 59 quần chúng ưu tú tham gia học cảm tình Đảng, kết nạp 24 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong năm, xã đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn thanh niên, Hội CCB xã, nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội chi bộ, bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025 đảm bảo đúng quy định. Công tác xây dựng Chính quyền và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Kinh tế được duy trì và có bước phát triển. Thu nhập lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp 174,1 tỷ đồng đạt 100,9% KH, bằng 115,0% CK. Thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ 14,8 tỷ đồng đạt 101,1% KH, bằng 123,8% CK. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, môi trường được đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,0%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,5%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025: đến nay, xã Quảng An đã hoàn thành 17/26 chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, xã Quảng An đã xây dựng, ban hành Nghị quyết, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chính quyền liêm chính, phát triển, phục vụ nhân dân; linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; Chủ động phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân. Một số chỉ tiêu chủ yếu : Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ 4% trở lên. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể tăng từ 2% trở lên. Tốc độ phát triển kinh tế đạt 18% trở lên. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 19,7% trở lên; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, TTCN, xây dựng tăng 23,7% trở lên; Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 16,7% trở lên. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 100% kế hoạch huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,2 triệu đồng. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 thôn (Thìn Thủ, Làng Ngang, An Sơn) đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo các tiêu chí hiện hành.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đánh giá kết quả đã đạt được, một số tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Quảng An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: xã Quảng An cần rà soát, đánh giá, kiểm đếm lại kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, Kế hoạch đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; rà soát, bổ sung, vận hành tốt các quy chế, quy định; quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; quan tâm công tác dân vận; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ kết quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung hoàn thiện Quy hoạch chung của xã. Quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh “về phát triển bền vững kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; tập trung phát triển sản phẩm có thế mạnh; tăng tỷ lệ bao phủ rừng; triển khai hiệu quả Đề án, trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn; quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình, liên kết trong sản xuất, phát triển hợp tác xã, mô hình khởi nghiệp; đẩy mạnh phát triển du lịch. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách. Quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường nắm tình hình, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)