Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Dực Yên tập trung nâng chất các tiêu chí, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 22/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với Đảng ủy xã Dực Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021, xã Dực Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, hoàn thành “mục tiêu kép” vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội vừa phòng chống dịch. Giá trị sản xuất trồng trọt đạt 24,4 tỷ đồng. Giá trị thu nhập từ chăn nuôi và thủy sản ước đạt 40,62 tỷ đồng. Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 44,15 tỷ đồng. Giá trị từ tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 74,5 tỷ đồng.  Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,07 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 2,19%, hộ cận nghèo 5,12%.  Công tác văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu được phát huy. Hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thường xuyên được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong năm, xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo chất lượng, đúng quy định; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Năm 2022, xã Dực Yên xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo xây dựng Đảng bộ xã và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng, phát triển văn hóa; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 85%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 4% trở lên. Tỷ lệ thu hút, kết nạp đoàn viên, hội viên của các đoàn thể tăng từ 2% trở lên. Giá trị sản xuất nông, ngư, lâm nghiệp tăng 10% trở lên; giá trị tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng 18% trở lên; thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% so với kế hoạch huyện giao. Phấn đấu năm 2022 không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm. Giải quyết việc làm cho 120 lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo 75% trở lên. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 8%. Duy trì tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98% trở lên. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Buổi làm việc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu xã

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Dực Yên đã đạt được trong năm 2021. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã Dực Yên cần tiếp tục tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện đến cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; quan tâm phát triển đảng viên. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, bầu trưởng thôn, bản, khu phố, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của UBND xã. Phấn đấu tăng thu ngân sách. Quan tâm công tác giảm nghèo; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây ăn quả, cải tạo vườn tạp. Huy động các nguồn lực nâng chất các tiêu chí, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)