Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Dực Yên đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và khu chế biến sâu các sản phẩm từ chăn nuôi

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Dực Yên đã từng bước khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, ban hành Nghị quyết phù hợp, bám sát sự chỉ đạo của huyện và tình hình thực tế ở địa phương, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Nhờ đó, năm 2020, xã Dực Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành đtạ và vượt kế hoạch đề ra. Xã đã chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Trưởng thôn, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội điểm Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thành lập mới 01 chi bộ công an trực thuộc Đảng bộ xã. Tình hình kinh tế – xã hội được duy trì, phát triển ổn định. Tổng giá trị từ sản xuất nông, lâm nghiệp tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thu nhập tăng thêm, lương và các khoản thu khác năm 2020 đạt 187,21 tỷ đồng, đạt 165%KH, = 181,9%CK. 18 trang trại, 21 gia trại, 01 câu lạc bộ nông trang được duy trì, hoạt động hiệu quả. Thu trên địa bàn tăng cao, vượt 217% KH, tăng 1.190% so với năm 2019. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Xã đã hoàn thành 8/8 tiêu chí và 27/27 chỉ tiêu xây dựng  Nông thôn mới nâng cao. Duy trì xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 12/19 hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,4 triệu đồng/năm. Công tác cải cách hành chính được tăng cường. Chất lượng phục vụ của bộ phận một cửa hiện đại cấp xã được nâng lên. Trong năm, đã tiếp nhận và giải quyết 999 TTHC qua môi trường mạng, tiến độ hoàn thành trước và đúng thời gian đạt 100. Thực hiện lấy 90 phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân khi thực hiện TTHC, 100% phiếu đánh giá hài lòng trở lên. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. An sinh xã hội được đảm bảo.

Để thực hiện thắng lợi các mực tiêu, nhiệm vụ năm 2021, xã Dực Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03- NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; thực hiện chủ đề năm 2021của huyện “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”. Trong đó, xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ xã và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, sự đồng thuận của nhân dân, khắc phục khó khăn; phát huy thế mạnh hiện có của địa phương. Trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản xuất theo hướng bền vững, phát triển các sản phẩm thế mạnh; tuyên truyền thực hiện Đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn, tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nhiều mô hình kinh tế khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Tại buổi làm việc của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy với Đảng ủy xã Dực Yên về kết quả công tác năm 2020 và kết quả thực hiện Kết luận số 185-KL/HU ngày 17/2/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Dực Yên; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và triển khai Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2020 của Huyện ủy, BTV Huyện ủy đề Nghị: xã Dực Yên cần tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa ổn định kinh tế, xã hội; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tập trung chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng bằng việc sử dụng các giống mới năng suất cao, chất lượng, có khả năng kháng bệnh; hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa; thúc đẩy, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tập trung xây dựng và đưa vào hoạt động khu chăn nuôi tập trung tại thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên. Triển khai thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai Đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện. Từng bước nghiên cứu phát triển khu chế biến sâu các sản phẩm từ chăn nuôi và phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi; khuyến khích, hỗ trợ nông dân phát triển vùng nguyên liệu cho chăn nuôi; tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực như gạo bao thai, đỗ tương xanh, lạc…

Mô hình vườn mẫu của gia đình anh Đặng Văn Tiến – thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên

Về phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nhân rộng và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập, gia đình, dòng họ, đơn vị hiếu học; phối hợp với ngành giáo dục vận động học sinh tốt nghiệp lớp 9 THCS tiếp tục học lên THPT (hoặc học trung cấp chuyên nghiệp, học nghề,…) đảm bảo đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn theo hướng chú trọng giải quyết việc làm tại chỗ và phù hợp với nhu cầu xã hội. Đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; làm tốt công tác quản lý hoạt động văn hóa tâm linh Miếu Sâu. Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gia tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 160 lao động. Phấn đấu đạt mục tiêu đào tạo nghề cho 70 người trở lên của xã theo mục tiêu của xã đề ra. Tiếp tục duy trì địa phương không có hộ nghèo; phấn đấu giảm 4/7 hộ cận nghèo, không có hộ tái nghèo, phát sinh nghèo.

Chất lương giáo dục được nâng lên

Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục rà soát các tiêu chí; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các hộ dân tích cực xây dựng vườn mẫu, gia đình kiểu mẫu, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập bình quân đầu người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/HU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện”; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND huyện “về lập lại trật tự hành lang An toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện Đầm Hà”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử;  dựng chính quyền hành động phục vụ, thân thiện với người dân, doanh nghiệp; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát động và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà (01/11/2001-01/11/2021). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, cam kết tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Rà soát, bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên; giao chỉ tiêu phát triển đảng tới các chi, đảng bộ trực thuộc dựa trên nguồn kết nạp đảng của chi bộ đó, giao trách nhiệm cho tập thể Chi ủy, Bí thư Chi bộ về chỉ tiêu phát triển đảng năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”. Xây dựng chương trình hành động thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)