Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đầm Hà: Ra mắt hợp tác xã thương mại dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Đầm Hà

Ngày 19/3, UBND Xã Đầm Hà tổ chức hội nghị Ra mắt hợp tác xã thương mại dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Đầm Hà. Tới dự và động viên hợp tác xã có đồng chí Nềnh Quốc Sinh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, Trưởng khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện.

Phát huy lợi thế của xã biển, HTX thương mại dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Đầm Hà được thành lập với 52 hộ nuôi trồng thuỷ sản tham gia, trên tinh thần tự nguyện và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm liên kết các thành viên trong sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động, phục vụ và hỗ trợ thành viên phát triển ngành nghề, đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hướng tới phát triển bền vững. Góp phần thực hiện phát triển thủy sản là trọng tâm của huyện và phát huy lợi thế của xã nhà.

                                                                      Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)