Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đầm Hà quyết tâm phấn đấu trở trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020

Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Hà tại buổi làm việc giữa ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã Đầm Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; nhiệm vụ giải pháp năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 25 – NQ/HU ngày 12/12/2019 của Huyện ủy.

Năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của huyện, Đảng ủy xã Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị thu nhập từ nông, lâm, thủy sản đạt 183,6 tỷ đồng. Giá trị từ tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt 30,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người, tăng 5,8 triệu đồng so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,14%. Về cơ cấu lao động, tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp 61,1%, lao động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại dich vụ đạt 32,9%. Trong năm hoàn thành công trình trụ sở UBND xã và trụ sở trường Tiểu học. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực, hiện nay xã có 7/9 thôn đạt thôn kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, Nghệ nhân hát cửa đình Đặng Thị Tự ở thôn Trại Giữa là người đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của huyện “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch” và chủ đề công tác năm của xã “Xây dựng chính quyền thân thiện của dân, vì nhân dân phục vụ”  được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, văn minh công sở được nâng lên. Công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, kế hoạch Đại hội chi bộ, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Đảng ủy xã Đầm Hà đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như việc thực hiện Chỉ thị số 18 CT/TU về quản lý khai thác thủy sản chưa triệt để, công tác vận động đoàn viên hội viên tham gia vệ sinh chưa nhiều, việc nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới còn chậm….

Tham gia ý kiến đối với Đảng ủy xã Đầm Hà, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo cơ quan, ban, ngành huyện đề nghị xã cần tăng cường vận động các hộ dân khai thác thủy sản nghiêm túc chấp hành các quy định hiện hành, đảm bảo nguồn lợi thủy sản bền vững; tập trung quản lý nhà nước về quy hoạch ; rà soát và lập kế hoạch cụ thể cho việc nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao;tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phát triển sản xuất, phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của xã nhất là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, phát triển các sản phẩm OCOP như củ cải Đầm Hà, khoai lang Xóm Giáo, tăng thu nhập cho người dân; phấn đấu xây dựng xã không còn hộ nghèo ….

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Đầm Hà cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, đưa ra các giải pháp mang tính đột phá trong năm 2020. Trong đó tăng cường công tác quản lý nhà nước trên biển, bám sát địa bàn, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị  số 18 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 09-CT/HU; kế hoạch số 77/KH/UBND của UBND huyện”về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện”. Tăng cường công tác tuyên truyền, PCTT – TKCN trong mùa mưa bão. Xây dựng các mô hình kinh tế nhất là phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển các sản phẩm OCOP như khoai lang Xóm Giáo, củ cải Đầm Hà, rau xanh, vận động các đoàn viên hội viên, nhóm hộ gia đình tham gia phát triển các sản phẩm OCOP. Đảng ủy xã rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình, các Nghị quyết chuyên đề, rút kinh nghiệm bàn các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, quyết tâm xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Đối với các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành của huyện và xã chủ động vào cuộc phối hợp thực hiện. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thanh tra. MTTQ các đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.

                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)