Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà làm việc với Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Sáng ngày 22/4/2023, UBND huyện Đầm Hà đã có buổi làm việc với Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để nghe báo cáo dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát tài nguyên môi trường huyện Đầm Hà nhằm phục vụ phát triển KT-XH bền vững trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện chuyển đổi số”. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đại diện của Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, báo cáo về Dự án.

Tại buổi làm việc, Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã báo cáo, thông tin chung về dự án và nội dung của dự án, theo đó Dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát tài nguyên môi trường huyện Đầm Hà nhằm phục vụ phát triển KT-XH bền vững trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện chuyển đổi số” với mục tiêu: Xây dựng được hệ thống phần mềm quản lý, giám sát tài nguyên môi trường (tài nguyên đất, nước, rừng, giám sát môi trường) từ tư liệu viễn thám kết hợp với GIS trên nền tảng WebGIS và MobileGIS; có được bộ cơ sở dữ liệu GIS về hiện trạng, diễn biến và các thông tin địa lý liên quan đến tài nguyên môi trường huyện Đầm Hà từ năm 2001 đến nay phục vụ mục tiêu chuyển đổi số tài nguyên và môi trường của huyện; đề xuất định hướng quản lý, giám sát, khai thác sử dụng TNMT huyện Đầm Hà nhằm phục vụ phát triển KT-XH bền vững trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án tập trung nghiên cứu về hiện trạng TN&MT; công tác quản lý, giám sát, khai thác sử dụng TNMT và đưa ra phương hướng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát TNMT của huyện Đầm Hà.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại buổi làm việc với Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát tài nguyên môi trường tại huyện Đầm Hà” là dự án quan trọng, cần thiết để thực hiện việc quản lý chặt chẽ, tốt hơn trong lĩnh vực TNMT đối với cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương; dự án hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của huyện Đầm Hà. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng cơ bản thống nhất với nội dung của dự án do Viện Địa lý nghiên cứu và xây dựng; đồng thời giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND huyện xây dựng chủ trương về dự án để trình UBND tỉnh; giao Phòng TN&MT báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực này để chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo quy định.

Quốc Nghị