Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp rà soát việc giải quyết vụ việc liên quan đến tiếp công dân, đơn thư của tổ chức, cá nhân

Chiều ngày 13/1/2022, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để rà soát việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến tiếp công dân, đơn thư của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của các tổ chức, cá nhân thường xuyên được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Bênh cạnh các vụ việc đã được giải quyết đúng theo quy định, vẫn còn một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm có nội dung liên quan chủ yếu đến việc bồi thường GPMB, hỗ trợ các dự án đang được triển khai thực hiện trên địa bàn; tranh chấp đất đai; cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư; tập trung giải quyết dứt điểm 1 số vụ việc, đơn thư còn tồn đọng; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền theo đúng quy định; các cơ quan chuyên môn của huyệntiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã trả lời, giải quyết các vụ việc liên quan đến đơn thư theo đúng quy định.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời