Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp rà soát quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 18/10/2021, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và đơn vị tư vấn để rà soát và cho ý kiến vào hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện.

Theo quy hoạch,  thị trấn Đầm Hà sẽ được xây dựng trở thành trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa và dịch vụ của huyện. Là đô thị loại IV vào năm 2030, hướng tới đô thị loại III vào năm 2050, có môi trường sinh thái, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội chất lượng cao, trung tâm hành chính, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, KHKT. Diện tích đất sau khi mở rộng là 1.468,3ha, đến năm 2030 dân số khoảng 30.000 người. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đầu gồm Dự án xây dựng khu quảng trường, Trung tâm văn hóa TDTT; Dự án xây dựng khu trung tâm thương mại kết hợp văn phòng, nhà ở; Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng khu vực phía Nam và Đông Nam thị trấn; Dự án khu đô thị phía Nam; Dự án khu đô thị phía Tây; Dự án cụm công nghiệp phía Đông Bắc và Đông Nam…

Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất với các phương án trong đồ án quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề nghị đơn vị tư vấn xem xét điều chỉnh, bổ sung đầy đủ, chính xác các số liệu liên quan đến dân số, diện tích của các xã trong đồ án.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia của các xã, thị trấn để bổ sung vào đồ án quy hoạch; cập nhật hiện trạng số liệu về dân số và diện tích vào tờ trình đảm bảo đầy đủ, chính xác để trình các cấp. Phòng KT&HT phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh toàn bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH