Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 9

Ngày 14/9, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong 9 tháng, UBND huyện đã chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đạt kết quả tích cực. Kinh tế duy trì phát triển ổn định. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 5.900 tỷ đồng, đạt 71,2% kế hoạch, bằng 123,3% cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.312 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch, bằng 120,2% cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 1.768 tỷ đồng bằng 69,6% kế hoạch, bằng 125,9% cùng kỳ; giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ đạt 1.820 tỷ đồng, bằng 70,5% kế hoạch, bằng 124,9% cùng kỳ; tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu 2023 trên địa bàn huyện đạt 1.744,1 tỷ đồng, bằng 67,6% kế hoạch và tăng 26,1% so cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, OCOP được quan tâm triển khai tích cực. Huyện tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025; hoàn thành hồ sơ đánh giá đạt 9/9 tiêu chí và 38/38 chỉ tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; chỉ đạo 3 xã Đại Bình, Dực Yên, Tân Bình hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét, công nhận nông thôn mới năm 2022. Công tác quy hoạch, XDCB, thu hút đầu tư, GPMB, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm. Công tác an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về nội dung trình kỳ họp chuyên đề thứ 16 HĐND huyện khoá V; báo cáo thực hiện chuyển đổi số 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/HU ngày 22/05/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của  BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trong thời gian tới, các phòng chuyên môn, đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, triển khai thực hiện hiệu quả; tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi, tăng cường các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu về thu ngân sách; hoàn thành đánh giá xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; khẩn trương hoành thành quy hoạch xã và kế hoạch sử dụng đất; rà soát lại các thủ tục liên quan đến đầu tư công; rà soát, triển khai hiệu quả các đề án lớn, đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về các giải pháp chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình và đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 16 HĐND huyện; đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)