Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 8

Ngày 23/8, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 8 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội tháng 8, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 8, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển ổn định. Toàn huyện đã gieo trồng được 2.724,7 ha cây trồng vụ mùa. Tổng sản lượng thuỷ sản tháng 08 ước đạt: 1.459 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN thực hiện tháng 08/2019 đạt 16,807 tỷ  đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn huyện đạt 113,6 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 34,221 triệu đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao, bằng 66%  dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, đề án 196, chương trình OCOP được triển khai tích cực. Công tác xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư, quản lí tài nguyên, môi trường được đẩy mạnh. Công tác văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh sản xuất; khẩn trương thẩm định phê duyệt để chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu phi; quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh; tập trung triển khai hỗ trợ sản xuất; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới; hiệu quả đề án 196, chương trình 135; đẩy mạnh công tác giảm nghèo; tập trung công tác giải phóng mặt bằng, tăng thu ngân sách; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 18 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị; quản lý tốt các hoạt động căn hóa, văn nghệ, du lịch, dịch vụ; quan tâm công tác phòng chống lụt bão, y tế, giáo dục; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)