Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 4

Ngày 22/4/2021, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021; tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2020, triển khai công tác PCTT – TKCN năm 2021 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện và các đơn vị liên quan, lãnh đạo các xã, thị trấn. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của UBND huyện Đầm Hà, trong tháng 4 kinh tế xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và có bước phát triển, tổng diện tích gieo trồng đến thời điểm 15/4/2021 ước đạt 2.697,1ha đạt 97,22%KH bằng 101,44%CK. Trong chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia trại, trang trại. Diện tích trồng rừng tập trung trong tháng đạt 187 ha, lũy kế 282 ha đạt 43,38%KH bằng 288,25%CK. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt ước đạt 659,2 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 51,5 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đạt đạt 57,379 tỷ đồng, tăng 12,2%  so CK. Tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4/2021 đạt 93,5 tỷ đồng, tăng 17,7 % CK. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 19/4/2021 đạt 45.499 triệu đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình OCOP được các cơ quan đợn vị, các xã thị trấn và nhân dân tích cực triển khai thực hiện. Công tác văn hóa, xã hội, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng cơ bản, quy hoạch, tài nguyên môi trường, GPMB, đăng ký quyền sử dụng đất được quam tâm chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới: tình hình sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, tiến độ xây dựng NTM của huyện và các xã, chương trình OCOP, công tác quy hoạch, GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách, công tác tuyên truyền bầu cử, thu hút đầu tư; tham gia ý kiến vào kế hoạch Hành trình khám phá Đầm Hà…

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Về nhiệm vụ thời gian tới đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động ứng phó với diễn biến phát sinh của dịch bệnh, tập trung rà soát có phương án phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn trong thời gian tổ chức bầu cử; thực hiện tốt chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất; Tập trung phát triển sản phẩm OCOP, nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới, quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; quan tâm triển khai giải ngân nguồn vốn NTM, các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã đẩy nhanh việc thẩm định các công trình, dự án và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, đặc biệt tập trung hỗ trợ GPMB cho các doanh nghiệp, tập đoàn; các xã tập trung quản lý tốt quỹ đất trong quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, GPMB, giải ngân vốn đối với các công trình, dự án; tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; tăng cường trật tự, kỷ cương, cải cách hành chính, tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu để tham gia bổ sung ý kiến vào kế hoạch Hành trình khám phá Đầm Hà; tập trung làm tốt công tác y tế, giáo dục, giảm nghèo, an sinh xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT, PCTT- TKCN; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà