Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 10/2023

Sáng ngày 26/10, UBND huyện đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10/2023 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 10, UBND huyện tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chưa hoàn thành, đạt tỷ lệ thấp để bàn giải pháp thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội huyện theo kế hoạch, kịch bản đặt ra. Đến thời điểm hiện tại tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện cơ bản được duy trì, tăng trưởng. Trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân tập trung thu hoạch nhanh lúa mùa sớm, chuẩn bị đất gieo trồng các loại cây vụ đông, tiếp tục duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu về trồng rừng bằng các loài lim, dổi, lát, cây bản địa gỗ lớn và trồng 1 tỷ cây xanh đảm bảo theo kế hoạch. Trong tháng, diện tích trồng rừng tập trung đạt 256,7ha, đạt 93,46% kế hoạch, bằng 103,49% cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 1.190 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 240,3 tỷ đồng, bằng 71,6% kế hoạch, tăng 20% cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 230,8 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện tài liệu minh chứng, các hồ sơ tài liệu giải trình hồ sơ đề nghị công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo yêu cầu của hội đồng thẩm định Trung ương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, công tác quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường thực hiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm; công tác an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội tháng 10, đồng chí đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh: tập trung rà soát, đôn đốc các khoản thu, nhất là thu tiền sử dụng đất; giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo chỉ đạo của tỉnh; rà soát, các tiêu chí chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đoàn thẩm định huyện nông thôn mới nâng cao; Phòng Kinh tế – Hạ Tầng phối hợp, hoàn thiện hồ sơ thẩm định phê duyệt quy hoạch chung các xã, chuẩn bị cho các dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tích cực triển khai các hoạt động văn hóa xã hội hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường đảm bảo ATGT, PCCC, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tại cuộc họp các đại biểu đã cho ý kiến vào Báo cáo kết quả chuyển đổi số tháng 10 và một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề thứ 16 HĐND huyện.

                                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)