Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ

Ngày 17/6, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục được duy trì và tăng trưởng tốt, giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 3.330 tỷ đồng, bằng 48,19% KH, tăng 22,6% CK. Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.360 tỷ đồng, bằng 48,9% KH, tăng 20,1% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 920 tỷ đồng bằng 44,2% KH  tăng 12% CK. Giá trị sản xuất thương mại và Dịch vụ đạt 1.050 tỷ đồng bằng 51,2% KH  tăng 21,8% CK. Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/6/2022 đạt 50.445 triệu đồng, bằng 26,5% dự toán tỉnh giao;  bằng 20,9% dự toán huyện giao; bằng 96,8% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Huyện đã chỉ đạo tập trung triển khai, hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh thẩm định, xét, công nhận 3 xã Đầm Hà, Tân Lập và xã Quảng Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2021; tiếp tục hướng dẫn các xã Đại Bình, Tân Bình và Dực Yên nâng chất chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2022. Huyện đã hoàn thành 25/38 chỉ tiêu về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được quan tâm. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được tăng cường. Ước giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đến ngày 30/6/2022 đạt 223.156 triệu đồng, bằng 46,64% kế hoạch vốn, bằng 67,0% vốn cấp theo tiến độ thu. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về báo cáo kết quả tình hình thu, chi ngân sách; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo sơ kết công tác giảm nghèo; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình tổ chức và biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc huyện 6 tháng đầu năm 2022…

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các mô hình đẩy mạnh sản xuất; quy hoạch và triển khai một số khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ; khẩn trương thành lập cụm công nghiệp; tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách; rà soát, xây dựng dự toán ngân sách năm 2023; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm chỉnh trang môi trường; đảm bảo các tiêu chí về giáo dục, văn hóa; tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; chuẩn bị kế hoạch đầu tư năm 2023; quan tâm công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tăng cường công tác quản lý du lịch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm công tác phòng chống thiên tai, phòng chống đưới nước; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)