Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 7/7, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tham gia ý kiến đối với đề nghị của Công ty CP tập đoàn TH theo Công văn số 2891/SNN&PTNT ngày 5/7/2021 của Sở NN&PTNT; báo cáo tiến độ triển khai lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch mở rộng Thị trấn Đầm Hà, quy hoạch quảng trường trung tâm; việc cập nhật quy hoạch tỉnh; tiến độ triển khai quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Dực Yên; báo cáo Kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp năm 2022; báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển chuỗi sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng đất, mặt nước từ cấp xã đến cấp huyện làm cơ sở cho việc lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 253-TB/TU ngày 25/6/2021.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất quan điểm ủng hộ đề nghị của Công Ty CP tập đoàn TH; tuy nhiên cần có nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp về thổ nhưỡng, hiệu quả khi đưa cây mắc ca vào phát triển trên địa bàn huyện. Đối với quy hoạch vùng, sớm hoàn thành để trình phương án quy hoạch; phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cân đối nguồn ngân sách để phân bổ quy hoạch. Đối với quy hoạch mở rộng Thị trấn, xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện, chậm nhất là 20/7 hoàn thành phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Liên quan đến các quy hoạch khác khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây dựng phương án đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định. Đối với nội dung tích hợp quy hoạch của tỉnh, đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp rà soát các nội dung, đề xuất cập nhật với tỉnh.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Đồng chí đề nghị: các xã, thị trấn, đơn vị liên quan thực hiện công bố, niêm yết công khai quy hoạch sử dụng đất. Các xã, thị trấn thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ hiện trạng sử dụng đất, mặt nước; đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, định hướng quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thống nhất nội dung Kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp năm 2022. Thống nhất lựa chọn 5 sản phẩm gồm: gà bản Đầm Hà, quế, giống cá biển, củ cải chế biến, dưa lưới đăng ký phát triển chuỗi sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)