Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBKT Huyện ủy giao ban công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Chiều ngày 30/1, UBKT Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư chi, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở.

Trong năm 2023, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp trong huyện nghiêm túc quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng: Điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá (nhiệm kỳ 2020-2025); xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của huyện, tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả việc tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đã tập trung kiểm tra, giám sát về lĩnh vực đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đã tiến hành kiểm tra, giám sát tập thể gắn với kiểm tra giám sát trách nhiệm của người đứng đầu. Trong năm cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 85 đảng viên, bằng 167% so với cùng kỳ, trong đó có 54 cấp ủy viên, chiếm 62% so với số đảng viên được kiểm tra. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 81 tổ chức đảng, bằng 98%CK, trong đó cấp ủy huyện kiểm tra 36 tổ chức đảng, các Ban Xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy kiểm tra 4 tổ chức Đảng, cấp cơ sở là 41 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận 81 tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt.

Lãnh đạo UBKT Huyện ủy báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng đối với 52 tổ chức đảng, bằng 163% so với cùng kỳ; Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 45 tổ chức đảng, bằng 118,4% so với cùng kỳ; Cấp ủy các cấp thực hiện giám sát chuyên đề 73 đảng viên, bằng 114% so với cùng kỳ; giám sát chuyên đề 75 tổ chức đảng, bằng 114% so với cùng kỳ. Các kết luận kiểm tra, giám sát đã được chỉ rõ, cụ thể hơn về các hạn chế, khuyết điểm của từng đối tượng được kiểm tra, giám sát để tiện cho việc theo dõi kết quả thực hiện và giám sát sau thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã đánh giá đúng tình hình hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Đồng chí Vũ Thị Vui, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cũng đã quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Các đại biểu đã tham gia thảo luận tập trung làm rõ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng của địa phương, đơn vị, một số khó khăn vướng mắc và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

  

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương thành tích mà cấp ủy, UBKT các cấp, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Các chi bộ, Đảng bộ, UBKT Huyện ủy bám sát các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục cụ thể hóa, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, các nội dung đã ban hành. Tăng cường số lượng đảng viên, cấp ủy viên được kiểm tra; tăng cường số lượng tổ chức Đảng, đảng viên được giám sát thường xuyên; tăng cường số lượng các cuộc kiểm tra tài chính Đảng và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất quan điểm, hiểu đúng, đầy đủ về công tác tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng. Rà soát các nhiệm vụ liên quan đến kế hoạch kiểm tra trong nhiệm kỳ, trong Chương trình kiểm tra giám sát năm 2024. Tập trung giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2024; những nội dung quy định mới liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng, nêu gương; trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiểm tra việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra. Quan tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhất là kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của cấp ủy. Làm tốt công tác phối hợp đảm bảo đồng bộ, thường xuyên, toàn diện, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng gắn với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của Nhà nước và công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là cơ sở. Tăng cường chỉ đạo của Ban Chấp hành cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện bất cập, kiến nghị và giải quyết kịp thời.

                                                   Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)