Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tuyên dương tổ chức hội, cán bộ, hội viên khuyến học xuất sắc, sơ kết thực hiện Quyết định 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 31/10, Hội Khuyến học huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị  tuyên dương tổ chức hội, cán bộ, hội viên khuyến học xuất sắc, sơ kết thực hiện Quyết định 281/QĐ – TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Phạm Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện quyết định 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, huyện Đầm Hà đã chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt. Huyện ủy đã đưa nội dung xây dựng xã hội học tập vào Nghị quyết hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, chỉ đạo UBND các xã thị trấn củng cố, kiện toàn mô hình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Hội khuyến học đã phối hợp, hướng dẫn các xã xây dựng dòng họ, gia đình và cộng đồng học tập suốt đời tại địa phương với nhiều các làm phong phú, sáng tạo. Ngành giáo dục huyện đã phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng các mô hình xã hội học tập gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phối hợp với Hội Khuyến học  phát động phong trào xây dựng “Gia đình học tập”. “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập”. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nâng cao, thông qua phong trào khuyến học, khuyến tài mọi người trong xã hội đều được tham gia học tập bình đẳng, trang bị kiến thức nhiều mặt, nâng cao dân trí, tăng năng suất lao động góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đồng chí Triệu Tất, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 281QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ

Phong trào phấn đấu trở thành Gia đình hiếu học đạt được những kết quả tích cực, năm 2014 toàn huyện có 3.567 gia đình đạt danh hiệu Gia đình hiếu học, đến năm 2018 đã có 8.654 gia đình đạt danh hiệu Gia đình hiếu học. Trong phong trào phấn đấu trở thành dòng học học tập, đến nay đã có 41 dòng họ được công nhận là dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 70,3% tổng số dòng họ trên địa bàn huyện. Năm 2018 đã có 39/39 đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị học tập, 58/76 cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Tổ chức hội khuyến học các cấp tiếp tục được phát triển sâu rộng, nhất là ở các thôn, bản, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, thu hút nhiều hội viên tham gia, từ 2.138 hội viên năm 2006 đến nay toàn huyện đã có 11.694 hội viên đạt 30,1% dân số toàn huyện.

Đồng chí Hoàng Hồng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hồng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài của huyện thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đấy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; đẩy mạnh xây dựng đơn vị học tập và xây dựng tổ chức Hội Khuyến học phát triển vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm học tập cộng đồng, các trường học trên địa bàn huyện: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay”; Đẩy mạnh thực hiện Thông tư 44/TT – BGDĐT về xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xã”, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí gắn với việc phấn đấu xây dựng “Huyện học tập”. Trung tâm học tập cộng đồng tham gia cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt” “học tốt”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tham mưu cho huyện tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, UBND huyện, Hội khuyến học huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)