Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Trung tâm TT&VH tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020

Ngày 13/1/2020, Trung tâm TT&VH đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ huyện; các đồng chí trong Ban giám đốc, BCH Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã được nghe các báo cáo về kết quả công tác và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 2020; báo cáo công tác chi tiêu tài chính 2019, dự toán chi tiêu ngân sách 2020, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và dự thảo Nghị quyết Hội nghị năm 2020.

Lãnh đạo Trung tâm giải đáp những ý kiến, thắc mắc của viên chức, người lao động

Trong năm 2019 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể CBVC-LĐ của Trung tâm đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch. Đã xây dựng được 155 chương trình phát thanh địa phương bằng 100%KH, đăng 613 tin bài, văn bản các loại trên cổng thông tin điện tử huyện, cộng tác 216 tin bài với Trung tâm Truyền thông tỉnh; mở nhiều chuyên trang, chuyên mục mới trên cổng thông tin điện tử của huyện; công tác truyền dẫn tiếp phát sóng duy trì; đối với hoạt động tuyên truyền lưu động đã tổ chức được 28 cuộc, treo được 715 băng rôn khẩu hiệu, cờ các loại nhân các ngày lễ, kỷ niệm; hoạt động văn nghệ, thể thảo đạt được nhiều kết quả, tham gia giải thể thao ngành văn hóa thể thao tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn; các hoạt động chuyên môn khác đạt được nhiều kết quả tích cực….

Phát huy tinh thần dân chủ, CBVCNLĐ Trung tâm đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của VCNLĐ, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm TT&VH đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị và đối thoại trực tiếp với viên chức, người lao động để đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện phát biểu tại hội nghị

Thông qua hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động đã phát huy được quyền làm chủ, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi viên chức, người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt công tác chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là dịp để Công đoàn thể hiện rõ vai trò là người đại diện cho CCVC-NLĐ, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CBVCLĐ. Kết thúc Hội nghị 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà