Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch covid – 19

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch covid – 19,  trong giai đoạn 2 dịch đã xuất hiện trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid – 19 huyện, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đã triển khai công tác phòng dịch tại cơ quan, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Xác định công tác tuyên truyền phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về các biện pháp phòng dịch. Chủ động thông tin, tuyên truyền kịp thời về diễn biến của tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Kêu gọi người dân chủ động khai báo y tế, cài đặt và sử dụng ứng dụng bluezone, tăng cường khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Phối hợp với các xã thị trấn thực hiện việc tiếp phát sóng các chương trình phát thanh của Trung ương, của tỉnh và huyện trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thông tin đến tận các thôn bản để người dân nắm bắt kịp thời, không hoang mang, chủ động thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Tổ chức 14 lượt tuyên truyền lưu động trên xe thông tin của huyện đến các thôn, bản, khu phố. Đăng tải các văn bản và 15 tin bài trên Cổng thông tin điện tử của huyện và Website huyendamha.vn, thực hiện 18 tin bài trên trên sóng phát thanh với 48 lượt phát sóng.

Trung tâm ngoại ngữ rainbow thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch covid – 19

Đối với công tác tuyên truyền trực quan, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đã treo 9 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường lớn, trung tâm, nơi đông người qua lại. Tại trụ sở Trung tâm truyền thông văn hóa và Trung tâm Văn hóa các dân tộc huyện đã thực hiện việc yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức, người lao động đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hàng ngày, sử dụng nước sát khuẩn. Đối với thư viện, Trung tâm anh ngữ rainbow, nhà tập luyện và thi đấu cầu lông, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Treo các băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền

Thời gian tới, Trung tâm Truyền thôn và Văn hóa huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch của nhân dân trên địa bàn huyện.

                                     Mai Thắm – Quốc Nghị  (Trung tâm TT&VH )