Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ngày 2/12/2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện, các xã, thị trấn dự qua hình thức trực tuyến.

Năm 2021, công tác tuyển quân được các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các bước và đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, có nhiều cách làm mới góp phần làm chuyển biến nhận thức trong Nhân dân và thanh niên về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Toàn tỉnh đã giao 99 công dân; trong đó có 4 công dân tham gia nhập ngũ Công an nhân dân, 95 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự.

Năm 2022, huyện được giao 100 công dân, trong đó có 95 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 5 công dân tham gia nhập ngũ Công an nhân dân. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo Hội đồng NVQS các địa phương tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân theo đúng kế hoạch; đồng thời ban hành các văn bản triển khai công tác tuyển quân, kiện toàn Hội đồng NVQS, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tổ chức sơ tuyển xét duyệt và lựa chọn nguồn khám tuyển chặt chẽ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự tới nhân dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2021; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện bảo đảm chất lượng chỉ tiêu, kế hoạch tuyển quân năm 2022…

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện nhấn mạnh: Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật NVQS, Luật Công an nhân dân nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Hội đồng NVQS và Ban CHQS các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt các khâu tuyển quân theo quy định. Các xã, thị trấn phải đảm bảo chỉ tiêu được giao; việc tuyển chọn gọi công dân khám tuyển đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Quá trình khám tuyển cho công dân phải đảo bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; quản lý chặt chẽ nguồn công dân được gọi khám tuyển.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH