Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2024

Ngày 12/3, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị đánh giá chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, Thủ trưởng các cơ quan UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn.

Năm 2023, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy được triển khai nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của tỉnh, của Huyện ủy, Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 11/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn. Thường trực HĐND và UBND huyện, các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện tốt trách nhiệm được phân công. Các nội dung phối hợp đều được các bên quan tâm triển khai với nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: 2/2 nội dung phối hợp với Thường trực HĐND huyện, 7/7 nội dung với hợp với UBND huyện đều được hoàn thành; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, tiếp xúc cử tri, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; tuyên truyền các Nghị quyết tại các Kỳ họp thường lệ, chuyên đề năm 2023 của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên huyện Đầm Hà; tuyên truyền quán triệt Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 về nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cải cách hành chính, Đề án phát triển vùng cây ăn quả tập trung… Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin; nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin trên mạng xã hội, báo chí phản ánh. Việc phối hợp triển khai, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ… được triển khai đảm bảo về tiến độ, chất lượng và thời gian, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn. Phong trào học tập và làm theo Bác được triển khai tích cực. Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện tham gia truyền đạt, cung cấp thông tin kịp thời tại các hội nghị học tập nghị quyết, các hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu tổ chức. Qua công tác phối hợp, đã tạo điều kiện thuận lợi để kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin, xem xét, giải quyết tốt những vấn đề nhân dân quan tâm theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý; tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi bên trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Công tác phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hệ thống MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các bên đã chủ động phối hợp trong việc đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện. Phối hợp giải quyết kịp thời một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, GPMB, chế độ chính sách. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023 đề ra.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các cơ quan phối hợp đã phát biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp; trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp để phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, linh hoạt đổi mới phương pháp, đề cao tinh thần, trách nhiệm của từng cơ quan trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp. Trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp, các bên, các cơ quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các nội dung hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân.  Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt dư luận xã hội, cùng với đó tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế, triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình đã đăng ký; tăng cường công tác thông tin, phối hợp nhịp nhàng để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp, rút kinh nghiệm để có những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thường trực HĐND, UBND huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy ký chương trình phối hợp năm 2024

Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện ký chương trình phối hợp công tác năm 2024

Tại hội nghị,  Thường trực HĐND, UBND huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ký chương trình phối hợp năm 2024; Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện ký chương trình phối hợp công tác năm 2024.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)