Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong tháng 5

Sáng ngày 23/4, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 4/2020 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020.

Trong tháng 4/2020, huyện tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân theo kế hoạch giao và theo kịch bản tổ chức sản xuất trong điều kiện có dịch covid-19. Đến thời điểm này, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân ước đạt 2.658,67 ha đạt 97,53% KH bằng 110%CK. Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 35,5 ha. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 487 tấn. Chương trình xây dựng nông thôn mới, được các cơ quan, đơn vị, các xã tích cực triển khai thực hiện. Tổ chức rà soát, đánh giá tiến độ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tập trung xây dựng đường ngõ xóm, lắp bóng điện, treo pa no, khẩu hiệu, trồng cây bóng mát… Đối với Chương trình 135, đề án 169, lập Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến 2030. Giá trị sản xuất Công nghiệp -TTCN đạt 28,441 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 52,1 tỷ đồng. Giá cả hàng hóa trên thị trường đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trên địa bàn huyện tương đối ổn định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 17/04/2020 đạt 23.679 triệu đồng, bằng 38% dự toán tỉnh giao bằng 33% dự toán huyện giao. Công tác XDCB, GPMB,  tài nguyên môi trường, đấu giá quyền sử dụng đất được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thi công các công trình, dự án năm 2020. Công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB tính đến ngày 20/4/2020 là  42.568 triệu đồng, đạt 14% KH. Lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyên truyền, tập trung tuyên truyền về dịch bệnh trên hệ thống loa phát thanh của huyện và các xã, thị trấn; phát tờ rơi, tranh gấp, tuyền truyền qua các mạng xã hội. Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh trên trang thông tin của huyện. Thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh covid 19 trong việc cưới, việc tang, trong việc kinh doanh dịch vụ văn hóa tại huyện. Công tác giáo dục và đào tạo, hướng dẫn học sinh học bài, ôn bài, thực hiện dạy học trực tuyến qua hệ thống Zoom meeting, hệ thống VNPT Elearning. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, tư pháp được quan tâm, đôn đốc, triển khai thực hiện. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, ANCT – TTATXH trên địa bàn được giữ vững.

Đại biểu tham gia ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn về kết quả thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB, tiến độ triển khai các dự án công trình, tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong điều kiện ảnh hưởng của dịch covid – 19, tiến độ xây dựng nông thôn mới, chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường học, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác phòng chống dịch covid – 19, tình hình ANTT trên địa bàn…. Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội tháng 5, thảo luận, đánh giá kết quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ PCTT – TKCN năm 2020. Tham gia ý kiến vào Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/HU, ngày 11/1/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  về xây dựng nông thôn mới huyện Đầm Hà đến năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục vận động nhân dân phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, nhất là các sản phẩm nông nghiệp sạch. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi gà bản, thực hiện tái đàn lợn gắn với kiểm soát an toàn dịch bệnh, rà soát các vị trí có thể di dời các cơ sở chăn nuôi tập trung ra khỏi khu dân cư. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, phát triển các sản phẩm OCOP, tích cực thu hút các cơ sở chế biến để hỗ trợ người dân sau thu hoạch. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra, rà soát phương án 4 tại chỗ, phương án PCTT-TKCN, rà soát các công trình hồ, đập, kênh mương, đê điều những điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để có phương án phòng chống. Phấn đấu năm năm 2020 có 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao. Tập trung thu ngân sách, phát triển thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện cho siêu thị Aloha sớm đi vào hoạt động. Triển khai thực hiện các quy hoạch như quy hoạch vùng huyện, quy hoạch bến cảng, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành quyết toán các công trình. Tập trung GPMB, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản. Chuẩn bị trường lớp đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại. Tiếp tục thực hiện công điện số 07 của UBND tỉnh về duy trì các giải pháp phòng chống dịch covid – 19. Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động, hoàn thành kế hoạch đào tạo nghề. Đẩy mạnh cải cách hành chính, khuyến khích thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, làm việc trên môi trường mạng. Các phòng ban tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị kế hoạch sát hạch viên chức. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Đại hội Đảng các cấp.

                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)