Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 30/12, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19, huyện Đầm Hà xác định công tác TĐKT và các phong trào thi đua là then chốt thúc đẩy sự phát triển của huyện và chăm lo hiệu quả đời sống của Nhân dân. Huyện đã tập trung lãnh đạo, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, hướng về cơ sở, các khu dân cư, với nhiều cách làm sáng tạo. Nổi bật là các phong trào “Đầm Hà chung sức xấy dựng nông thôn mới”;“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”; thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Cựu chiến binh gương mẫu…

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, tạo ra những chuyển biến tích cực trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huyện Đầm Hà đạt được những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực: 17/17 chỉ tiêu kinh tế – xã hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng giá trị sản xuất 3 khu vực đạt 6.990 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.824 tỷ đồng, bằng 101,6%KH, tăng 13,4%CK; giá trị sản xuất CN, TTCN, XD đạt 2.070 tỷ đồng, bằng 99,5%KH, tăng 23,8%CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.096 tỷ đồng bằng 102,2%KH, tăng 16,9%CK.

Trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Đầm Hà đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba vì “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; 1 cá nhân được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba; 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 1 tập thể được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen; 6 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 7 tập thể, 74 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 11 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 223 lượt tập thể, 539 lượt cá nhân được UBND huyện khen thưởng…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Năm 2023 là năm kiểm điểm đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023); 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên – tiền thân của Đảng bộ huyện (28/10/1948 – 28/10/2013), đứng trước thời cơ và điều kiện thuận lợi đan xen, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng; triển khai đầy đủ toàn diện các phong trào thi đua, đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thiết thực tham gia các phong trào với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, phong trào thi đua cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm, giải pháp sáng tạo, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết số 13 – NQ/HU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống Nhân dân”.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát động thi đua năm 2023

Phát động phong trào thi đua năm 2023, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, làm cho phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân. Tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, thi đua phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đề ra. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể TSVM. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, có tiêu chí cụ thể. Tiếp tục thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, bám sát thực tiễn với nhiều nội dung, hình thức mới, tạo ra sức lan tỏa và không khí phấn khởi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Bằng khen của tỉnh cho 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể LĐTT

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Nhân dịp này, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Đầm Hà vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

                                  Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT & VH)