Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết Chương trình MTQG XDNTM; phong trào thi đua – khen thưởng; chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện năm 2020, triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH, phân khai ngân sách, phát động thi đua năm 2021.

Sáng ngày 30/12, huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Tổng kết phong trào thi đua – khen thưởng năm 2020, phát động thi đua năm 2021; Kế hoạch phát triển KT-XH, phân khai ngân sách năm 2021; Kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện năm 2020, nhiệm vụ phối hợp năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Năm 2020, huyện Đầm Hà đã dồn lực thực hiện mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các xã, vận động nhân tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến hết năm 2020, huyện đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Quảng Tân đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt 9/9 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2020, UBND huyện, UB MTTQ và các đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác. Công tác phối hợp được triển khai trên nhiều lĩnh vực, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các bên đã chủ động trong việc phối hợp đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của huyện. Phối hợp giải quyết kịp thời một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, GPMB, chế độ chính sách, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Vũ Quốc Hưng, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện báo cáo kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020

Năm 2020, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Qua các phong trào thi đua đã có 2.036 tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng, trong đó nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chỉnh phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Lãnh đạo xã Quảng Tân phát biểu tham luận tại hội nghị

Triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, huyện Đầm Hà đề ra các chỉ tiêu phấn đấu:

Về kinh tế giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.470 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 1.390 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.790 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 170,1 tỷ đồng.

Chỉ tiêu về xã hội: tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm 0,04%; giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 9%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 94,6%; xây dựng 2 xã NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu hút 30.000 lượt người đến tham quan, du lịch tại địa bàn.

Chỉ tiêu về môi trường: tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,7%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng hoặc có hệ thống nước sạch đạt 100%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử ký đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom và xử lý đạt trên 85%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện Đầm Hà trong năm 2020. Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; là năm đánh giá, tổng kết thành tựu trong 20 năm tái lập huyện; Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2021 của huyện “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch, nâng chất tiêu chí nông thôn mới, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: đối với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phân khai ngân sách nhà nước năm 2021 các cấp chính quyền từ huyện tới cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể cần chủ động tích cực quán triệt, triển khai  thực hiện thật tốt ngay từ đầu năm. Đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch vùng huyện, xây dựng vùng trọng điểm ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất chế biến hải sản và hạ tầng cụm công nghiệp. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ gắn với du lịch sinh thái. Triển khai xây dựng đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đầm Hà bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung phải tích cực, chủ động hơn, năng động, sáng tạo, đạt được kết quả cao hơn năm trước.

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021, đồng chí đề nghị: tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM. Phấn đấu 2 xã Tân Lập, Đại Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã Dực Yên, Tân Bình đạt nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” rộng khắp trên địa bàn, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Đối với Chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện năm 2021, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy yều cầu cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của địa phương; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền về chương trình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; giới thiệu điểm du lịch về danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, sản phẩm OCOP. Vận động nhân dân GPMB để triển khai các công trình. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

Trong công tác thi đua khen thưởng cần tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trong mỗi phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2021

Tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với các nội dung trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; Duy trì và nâng cao các chỉ số Pax Index; SIPAS; DGI. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Đầm Hà anh hùng, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Huyện khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

Khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐTT

Nhân dịp này, huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho 30 tập thể LĐTT, 25 CSTĐ cơ sở; 11 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020; 8 tập thể 5 cá nhân có thành tích trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

                                Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)