Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khảo sát các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Đầm Hà

Ngày 16/6, tổ Đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm tổ trưởng đã đi khảo sát các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thị trấn, trong khu dân cư để xác định những địa điểm, khu vực không được phép chăn nuôi theo Luật chăn nuôi.

Theo thống kế, hiện nay trên địa bàn thị trấn có 222 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tại 6/10 khu phố. Trong đó, số hộ không được phép chăn nuôi, phải di dời, dừng hoạt động, chuyển đổi nghề nghiệp là 113 hộ (chăn nuôi trang trại, gia trại: 11 hộ; chăn nuôi nông hộ: 102 hộ).

Khảo sát khu vực chăn nuôi tại hộ gia đình ông Vương Văn Càn – Phố Chu Văn An

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khảo sát khu vực chăn nuôi của gia đình anh Đinh Văn Thắng – Phố Hà Quang Vóc

Sau khi đi kiểm tra, khảo sát thực tế các cơ sở chăn nuôi, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Thị trấn Đầm Hà cần tiếp tục phối hợp với các phòng, cơ quan liên quan tập rà soát, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi cần di dời theo quy định; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ trình HĐND tỉnh; hoàn thiện công tác lập quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chăn nuôi tập trung để di dời các hộ chăn nuôi nằm trong khu vực đông dân cư. Đồng thời trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Chăn nuôi; vận động các hộ chăn nuôi trong khu vực đông dân cư đồng thuận với việc di dời để đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển chăn nuôi tập trung.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)